USLUGE

Prodaja bezbednosnih merdevina i sistema zaštite od pada

DSD Commerce kao ovlašćeni zastupnik firme ENDAL ima mogućnost da klijentima u Srbiji ponudi bezbednosne merdevine i sisteme zaštite od pada marke TURVATIKAS.

Proizvod je jedinstven po jednostavnosti, a veoma efikasan i bezbedan, može doprineti i svakodnevnim poslovima održavanja ili montaže elemenata na visokim objektima ili krovovima.

Padovi sa visokih građevina prilikom rada bez sigurnosnih sistema mogu biti fatalni. Često, iako poseduju zaštitnu opremu, radnici izbegavaju da je koriste jer je glomazna i ometa ih i usporava u toku obavljanja posla.

Do pojave TURVATIKAS merdevina sa veoma jednostavnom opremom za sprečavanje padova, to je možda i bio slučaj. Sada, korišćenjem TURVATIKAS zaštitnih sistema za sprečavanje padova, radnik koji se penje na velike visine, ne mora o tome ni da razmišlja. Nema glomazne opreme, raznih pojaseva, kablova i slično. Postoji samo jedan klizač koji se koristi tako što se kači unutar šine bezbednosnih merdevina i pri penjanju ne predstavlja nikakvu poteškoću.

Prilikom klizanja, klizač se u šini automatski zaustavlja i sprečava pad čak i pre nego što dođe do ubrzavanja tela u slobodnom padu.

 

Montaža bezbednosnih merdevina i obuka radnika za korišćenje

Pored prodaje bezbednosnih merdevina DSD Commerce u saradnji sa ENDAL-om može obezbediti kupcima i profesionalnu ugradnju. Stručna ekipa montera će veoma brzo izvršiti montažu bezbednosnih merdevina na bilo kom objektu.

Bilo da se radi o dalekovodnim stubovima, mostovima, zgradama, tornjevima, dimnjacima ili krovu, ugradnja bezbednosnih merdevina je moguća.

Nakon montaže, stručnjaci monteri mogu  na zahtev klijenta izvršiti kratku obuku zaposlenih i pokazati im na koji način da ispravno koriste i održavaju merdevine i sisteme za zaštitu od pada.

Održavanje i remont sistema za penjanje

DSD Commerce, koristeći resurse firme ENDAL koju zastupa u Srbiji, se može pohvaliti izuzetno dobrom podrškom klijentima nakon prodaje i montaže. U okviru podrške možemo ponuditi i usluge remonta ili održavanja sistema za penjanje, bezbednosnih merdevina i sistema za sprečavanje pada.

Održavanje može biti redovno ili povremeno, a remont se može vršiti po potrebi ili nakon određenog vremena korišćenja, zbog dotrajalosti ili oštećenja.