BEZBEDNOSNE MERDEVINE

Bezbednosne merdevine protiv klizanja

Bezbednosne merdevine protiv klizanja su namenjene za korišćenje u svim vremenskim uslovima i na svim visokim objektima. Po položaju u kome se mogu montirati dele se na:

  • Horizontalne
  • Vertikalne

Horizontalne bezbednosne merdevine se najčešće ugrađuju na krovovima i kosim površinama gde postoji opasnost od klizanja i pada sa visine.

Vertikalne bezbednosne merdevine se mogu montirati na svim vertikalnim visokim objektima (dalekovodni stubovi, mostovi, zgrade, tornjevi i sl.).

Bez obzira na položaj u kom se montiraju, mehanizam za zaštitu od pada se može nesmetano koristiti i time sprečiti povrede radnika koji rade na objektima.

Dizajn bezbednosnih merdevina

Kao što smo već pomenuli bezbednosne merdevine TURVATIKAS su dizajnirane tako da se mogu koristiti u svim vremenskim i klimatskim uslovima bez razlike. Takođe je značajno i to što je materijal od koga su bezbednosne merdevine proizvedene čelik visokog kvaliteta i otporan je, kako na habanje, tako i na razne atmosferske uticaje.

Glavne komponente sistema za penjanje

  • Merdevine/ šine
  • Pričvršćivač
  • Nosač
  • Prateća oprema

Bezbednosne merdevine protiv klizanja s platformom sa odmorištima

Protivklizni uređaj br. 25

Zaključava se bravama

Kompatibilan je s merdevinama

s obodom PTBJ i PTBK i

merdevinama s klinovima TBA-I i TBA-II

Odmorište br. 105

Kompatibilno je sa svim proizvodima koji

su zasnovani na vertikalnom profilu B

Odmorište br. 104

Sklapaju se i odlažu i omogućavaju lak pristup penjaču. Kompatibilni su sa svim proizvodima koji su zasnovani na vertikalnom profilu B

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaža bezbednosnih merdevina

  • Lako i brzo
  • Video uputstva uz svaku isporuku
  • Svi delovi rade zajedno
  • Provere sertifikovani instruktor